Kunde- & Privatlivspolitik

Vi videresælger ikke personlige oplysninger og videregiver ikke dine personlige oplysninger til andre, kunder er kun registreret i vores kundekartotek. Du kan til enhver tid få slettet dine oplysninger, hvis ønsket.

For at du kan indgå aftale med Cbdanmark.dk, har vi brug for følgende oplysninger:
. Navn
. Adresse
. Telefonnummer
. E-mail adresse

Vi foretager registrering af personoplysninger udelukkende med det formål, at kunne levere varen til dig.

Personoplysninger registreres hos Cbdanmark.dk og opbevares i op til fem år, hvorefter oplysningerne slettes.

Når der indsamles personoplysninger via vores hjemmeside, sikrer vi altid at det sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcist hvilke oplysninger, der indsamles og til hvilket formål.

Direktøren og de ansatte hos Cbdanmark.dk har adgang til de oplysninger, der registreres om dig.

Den dataansvarlige i Cbdanmark.dk er: Pedram Abbasi

Vi opbevarer og transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret.

Som registreret hos Cbdanmark.dk har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du via Persondataloven, og henvendelse i forbindelse med dette, henvises til p@cbdanmark.dk.

Cookies
På www.Cbdanmark.dk anvendes cookies med det formål at optimere hjemmesiden og dets funktionalitet, og dermed gøre besøget så nemt som muligt for dig.

Du kan til enhver tid slette cookies fra din computer, se vejledningen på Webshop Cookies og Privatlivspolitik.

Log-statistik
Vi bruger en log-statistik på www.Cbdanmark.dk, hvilket betyder, at et statistik-system opsamler information, som kan give et statistisk billede af hvor mange besøgende vi har, hvor de kommer fra og hvor på websitet det forlades mv.

Logstatistikken anvendes kun med det formål, at optimere Cbdanmark.dk's hjemmeside.

Forbrugerbeskyttelse

Læs mere om din beskyttelse som forbruger, når du køber via en PensoPay betalingsløsning:
https://pensopay.com/mere/forbrugerbeskyttelse/

Klagemuligheder

Ved klage bedes du kontakte os via e-mail på p@cbdanmark.dk. Husk at nævne produkt og den hjemmeside, du har købt varen på.
En klage over en vare eller tjenesteydelse kan indgives til Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg.
Du kan klage til Center for Klageløsning via Klageportalen for Nævnenes Hus (Link).
For EU-borgere uden for EU skal klager sendes via EU Kommissionens online klageplatform.
ec.europa.euStandardfortrydelsesformular

(Denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende. Indsæt selv oplysninger)
- Til [den erhvervsdrivendes navn, fysiske adresse og i givet fald faxnummer og e-mail-adresse af den erhvervsdrivende selv]:
- Jeg/vi (*) meddeler herved, at jeg/vi (*) ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min/vores (*) købsaftale om følgende varer (*)/levering af følgende tjenesteydelser (*)
- Bestilt den (*)/modtaget den (*)
- Forbrugerens navn (Forbrugernes navne)
- Forbrugerens adresse (Forbrugernes adresse)
- Forbrugerens underskrift (Forbrugernes underskrifter) (kun hvis formularens indhold meddeles på papir)
- Dato